Έρευνητική Δραστηριότητα

Το τμήμα μας διαθέτει τρία εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά.

Το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ασκεί ερευνητική δραστηριότητα στα γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονίας και Ιατρικής

Η πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγεται στο Τμήμα και οι συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ ενδυναμώνεται με την Ίδρυση του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος.

         Νέα – Ανακοινώσεις

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

          Γεγονότα

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.