Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων

 

Μέλη Τομέα:
Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα: 

  • Αμπελοοινική Τεχνολογία: ανάπτυξη καλλιεργητικών τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών αμπελιού. Ανάπτυξη ειδικών οινολογικών τεχνικών.
  • Δενδροκομία – Μεσογειακές & Υποτροπικές Καλλιέργειες: αναγνώριση, καταγραφή και χωρικός προσδιορισμός ποικιλιών και κλώνων. Ανάπτυξη καλλιεργητικών τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Μελέτη προσαρμογής Τροπικών και Υποτροπικών ειδών.
  • Ελαιοκομία: μελέτη της φυσιολογίας, αγροοικολογικού περιβάλλοντος και επίδρασης καλλιεργητικών πρακτικών στην παραγωγή και ποιότητα ελαιοκομικών προϊόντων. Μελέτη περιβαλλοντικής προσαρμογής ελαιοκομίας σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιώνων για την αντιμετώπιση του δάκου της ελαίας.
  • Ανθοκομία: βελτίωση τεχνικών καλλιέργειας, παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, υδροπονικών συστημάτων, μετασυλλεκτικής μεταχείρισης ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών και προστασία του περιβάλλοντος ιδιαιτέρως από τη χρήση των αγροχημικών. Μελέτη βιώσιμης ανάπτυξης αυτοφυών/ενδημικών φυτών για χρήση στην ανθοκομία και το αστικό πράσινο. Παροχή τεχνικής υποστήριξης των μονάδων παραγωγής για την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.
  • Αρωματικά, Φαρμακευτικά, Αρτυματικά Φυτά: μελέτη χωρικού προσδιορισμού υφιστάμενων πληθυσμών. Ανάπτυξη των τεχνικών καλλιέργειας και παραγωγή εγγυημένου και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Λαχανοκομία: ανάπτυξη αειφορικών συστημάτων καλλιέργειας λαχανοκομικών ειδών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, υψηλής θρεπτικής αξίας, την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της γεωργίας στο περιβάλλον και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Αναζήτηση νέων καλλιεργειών και ανάδειξη της διατροφικής αξίας λαχανευόμενων ειδών.
  • Μελισσοκομία: δημιουργία Γενετικής Τράπεζας μελισσοκομικών φυτών. Ολιστική προσέγγιση στην καταπολέμηση των παράσιτων της μέλισσας.
  • Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού: ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και δημιουργία πρωτοκόλλων μαζικής παραγωγής εγγυημένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού με in vitro τεχνολογίες. Συλλογή, διάσωση, διατήρηση και εξυγίανση μολυσμένων γηγενών ποικιλιών για τη δημιουργία μητρικού υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Μετασυλλεκτική Τεχνολογία και Ποιότητα Αγροτικών προϊόντων: ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης και διατήρησης της ποιότητας και στην βέλτιστη παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αμπελοοινικών προϊόντων, φρούτων, λαχανικών και ανθέων. Καινοτόμος έλεγχος με ολιστική προσέγγιση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων: έλεγχος ποιότητας τροφίμων. Ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης νοθείας. Προσδιορισμός της σύστασης των τροφίμων. Σύνταξη φακέλου για αναγνώριση προϊόντων ως Π.Ο.Π. / Π.Γ.Ε. Αξιολόγηση μεθόδων παραγωγής, ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον.