Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Επιτεύγματα

Σημαντική εξωστρέφεια παρουσιάζει το Ινστιτούτο μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ και Παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου με διεθνείς διακρίσεις.

1. Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης 2021 για το περιοδικό Signals του ερευνητή κ. Γιώργου Γιαννακάκη (https://users.ics.forth.gr/~ggian) και του καθηγητή κ. Κώστα Μαριά
Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης 2021 του ερευνητή κ. Γιώργου Γιαννακάκη και του καθηγητή κ. Κώστα Μαριά