Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Επιτεύγματα

Σημαντική εξωστρέφεια παρουσιάζει το Ινστιτούτο μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ και Παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου με διεθνείς διακρίσεις.

1. Βραβείο …..