Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Διευθύντρια

Αικατερίνη Αλεξίου Χατζάκη
Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
email: achatzak _at_ hmu.gr, achatzak _at_ med.duth.gr
τηλ: 2810 379398

 

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

Φίλιππος Βερβερίδης
Καθηγητής Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών
Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ
email: ververidis _at_ hmu.gr, fververidis _at_ gmail.com
τηλ: 2810 379400

Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης
Καθηγητής
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ
email: lydakis _at_ hmu.gr
τηλ: 2810 379424

 

Επιτροπή Εξωτερικών Επιστημονικών Συμβούλων
  • Νικόλαος Πανόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Γεώργιος Σκαράκης, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.
  • Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
  • Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τ. Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ.

 

“>