Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιγραφή – παρουσίαση

Το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής εντάσσεται στο Ερευνητικό Κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΕΚ ΕΛΜΕΠΑ) το οποίο ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2020. [ΦΕΚ Ίδρυσης]

 

 

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της πρωτοπόρου έρευνας στο Πανεπιστήμιο σε ανταγωνιστικά πεδία των Επιστημών Ζωής. Το Ινστιτούτο αποτελεί τον ερευνητικό ‘βραχίονα’ των Σχολών Γεωπονίας και Υγείας. Αντίστοιχα αναπτύσσονται οι πυλώνες και οι τομείς ερευνητικής δραστηριότητας:

Α. Πυλώνας Αγροδιατροφής:
1. Τομέας Φυτοπροστασίας
2. Τομέας Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
3. Τομέας Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων
4. Τομέας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, Τοπίου και Περιβάλλοντος

Β. Πυλώνας Υγείας:
1. Τομέας Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας
2. Τομέας Θεραπευτικής και Υπηρεσιών Υγείας
3. Τομέας Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας
4. Τομέας Διατροφής και Διαιτολογίας