Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνέδρια

  1. I. Karagiannaki, Y. Pantazis, E. Chatzaki, and I. Tsamardinos. Pathway Activity Score Learning for Dimensionality Reduction of Gene Expression Data, 23rd International Conference on Discovery Science, 19-21 October 2020
  2. A. Mavridou, G. Mandilara, K. Mellou, A. Blougoura, A. Papadakis, D. Chochlakis, A. Psaroulaki, Manager Feedback on the application of COVID-19 swimming pool regulations. [link]