Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης 2021 του ερευνητή κ. Γιώργου Γιαννακάκη και του καθηγητή κ. Κώστα Μαριά

Η ερευνητική εργασία με τίτλο “Recognition of blinks activity patterns during stress conditions using CNN and Markovian analysis” με τη συμμετοχή του συνεργαζόμενου ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και του Ινστιτούτου Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής του ΠΕΚ ΕΛΜΕΠΑ, Γιώργου Γιαννακάκη (https://users.ics.forth.gr/~ggian) και του καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων ΕΛΜΕΠΑ Κώστα Μαριά, απέσπασε το βραβείο καλύτερης δημοσίευσης του 2021 (Best Paper Award 2021) για το περιοδικό Signals. Η αξιολόγηση πραγματοποιηθήκε βάσει της πρωτοτυπίας, της σημαντικότητας καθώς και των αναφορών και των αναγνώσεων του άρθρου.

Η ερευνητική εργασία αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Αλεξάνδρα Κορδά από την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Λίμπεκ της Γερμανίας, και τους καθηγητές Π. Ασβεστά, Ε. Βεντούρα, από το τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον καθηγητή Ν. Σμυρνή από το Ψυχιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και τον Γ. Ματσόπουλο από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ.

Η ερευνητική εργασία αφορά στη μελέτη της συμπεριφοράς των ανοιγοκλεισιμάτων του ματιού (blinks) σε συνθήκες ψυχολογικού στρες. Πρότυπα ακολουθιών blinks που οφείλονται στο στρες αναγνωρίστηκαν μέσω Μαρκοβιανών Μοντέλων και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Σύμφωνα με την ανάλυση, η ημιακούσια διαδικασία δημιουργίας blinks φαίνεται να καθόριζεται από δύο ελκυστές (attractors) βραχέων και μακρών διαστημάτων blinks (ΙΒΙ) στο πειραματικό πρωτόκολλο στρες που εξετάστηκε.

https://www.mdpi.com/journal/signals/awards/1583

The paper is available in the link https://doi.org/10.3390/signals2010006