Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στρες και SARS-CoV-2: Επιπτώσεις και Παρεμβάσεις

Online εκδήλωση

Στρες και SARS-CoV-2: Επιπτώσεις και Παρεμβάσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/02/2021, 14:30-17:00

Περισσότερες λεπτομέρειες

https://www.facebook.com/events/231653651925350