Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας

The International Relations Office of the Hellenic Mediterranean University and the European University of ATHENA celebrate Women’s Day with a Women’s in Science Webinar. The Webinar will take place on the 8th of March 2021 through the zoom platform (1000 – 1230 CET).
During the event, six distinguished women scientists from Greece, Denmark, France, Slovenia, Spain, and Israel will present the challenges they have faced during their professional careers. The speakers will discuss with the audience their ideas to improve gender balance within STEM
We will be very happy to have you among us during this event