Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας

 

Μέλη Τομέα:
Κριτσωτάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής
Κλεισιάρης Χρήστος, Επικ. Καθηγητής
Θεοχάρης Κωνσταντινίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Αντώνης Παπαδάκης, Υγιεινολόγος, διδάκτωρ ΠΚ
Χρήστος Κοντογιώργης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα: 

Έρευνα και Εκπαίδευση στις Επιστήμες Υγείας:

  • Eπιδημιολογία νοσημάτων.
  • Προσδιοριστές υγείας. Παράγοντες κινδύνου. Εκτίμηση αναγκών υγείας.
  • Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής πρόληψη.
  • Δημόσια Υγεία.
  • Περιβαλλοντική – Αναπαραγωγική υγεία.
  • Πληροφορική: επιδημιολογικές μελέτες και ανάπτυξη μεθόδων και ανάλυση δεδομένων και ερωτηματολογίων στις Επιστήμες Ζωής και την Αγροδιατροφή.