Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φυτοπροστασίας

 

Μέλη Τομέα:

Μανώλης Ροδιτάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα: 

 • Φυτοπροστασία:
  • μελέτη καινοτόμων μεθόδων φυτοπροστασίας στα καλλιεργητικά συστήματα και επιδράσεων στο περιβάλλον και σε ωφέλιμους οργανισμούς
  • Μελέτες διάγνωσης, αξιολόγησης και διερεύνησης της ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.
  • Μοριακή διάγνωση φυτοπαρασίτων.
  • Επισκοπήσεις για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Διάχυση γνώσης μέσω εκπαιδεύσεων.
 • Γεωργία Ακριβείας:
  • Γεωργικές κατασκευές: σχεδιασμός γεωργικών κατασκευών, αυτοματισμών και αισθητήρων για ανάπτυξη γεωργικής παραγωγής χαμηλών εισροών.

  • Ψηφιακή διάγνωση προσβολών με φασματικό αποτύπωμα.
  • Εμβάσεις ακριβείας φυτοπροστατευτικών με Σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμΕΑ /drones).