Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών

 

Μέλη Τομέα:
Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής, Κοσμήτορας ΓΣ ΕΛΜΕΠΑ
Λυδάκης-Σημαντήρης Νικόλαος,
Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας
Τράντας Εμμανουήλ,
Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα: 

  • Γενετική Βελτίωση και Μοριακή Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών

  • Δημιουργία εγγυημένης Γενετικής Τράπεζας ενδημικών ειδών.

  • Μοριακή Ταυτοποίηση οργανισμών.

  • Μελέτη φυτικών βιοενεργών ουσιών μέσω συνθετικής βιολογίας.

  • Ανάλυση και προσδιορισμός της σύστασης αιθέριων ελαίων και μεταβολιτών.

  • Μελέτη Βιοσυσσώρευσης και Βιοεξυγίανσης βαρέων μετάλλων.